Goed drinkwater is elke dag heel belangrijk voor de kliniek, de patiënten en het personeel.
Het handmatige oppompen van water kost tijd en energie, die beter gebruikt kunnen worden.
Daarom dit project om met zon energie opgewekte elektriciteit water op te pompen en naar opslagtanks te vervoeren, zodat het 24 uur beschikbaar is.
Samen met Wilde Ganzen zamelen we geld in voor dit waterproject. Voor elke euro die gedoneerd wordt, legt Wilde Ganzen 55 eurocent bij.

Help mee om 10.000 euro in te zamelen voor eind 2018. Eerder is natuurlijk helemaal goed!
De stand per 1 November 2018 is  € 8321,50. Vanuit het buitenland ontvingen we een mooie gift.

U kunt een gift over maken aan Stichting Wilde Ganzen

IBAN : NL53 INGB 00000 40 000 

onder vermelding van

2017.0285 Duurzame watervoorziening Ahava Ministries