Ahava is het Hebreeuwse woord voor liefde. Liefde is de grote drijvende kracht achter al het werk dat wij doen. Vanuit onze Christelijke geloofsovertuiging laten we met dit woord zien dat we het werk ten diepste voor de Here God doen.
We werken zoveel mogelijk samen met de lokale bevolking. Zo is er een goede en langdurende relatie opgebouwd met de dorpsoudsten uit de omgeving.
Via ons netwerk zouden we ook graag in contact komen met een Nederlands ziekenhuis, dat een partnerschap aan wil gaan. Vanuit medisch oogpunt zijn in Chikhwawa  diverse mogelijkheden voor onderzoek op het gebied van tropische ziekten. Met de opgedane kennis zou vanuit Nederland weer een bijdrage geleverd kunnen worden voor de nodige medische zorg in de kliniek.