Financiële ondersteuning
Ahava Ministries is afhankelijk van financiële en materiële steun van heel veel betrokken sponsors.  Dankzij hun geweldige support die op vele manieren gegeven wordt, draait dit project! Jouw steun is bijzonder welkom! Dat kan in veel vormen en op veel manieren. Je kan je inschrijven voor de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen. Of lees regelmatig de blogberichten van Chris.

Ook kun je eenmalig een gift geven. En helemaal geweldig is als je het project structureel wil ondersteunen.
We zijn op zoek naar mensen die bereid zijn om een beetje te geven …. om een heleboel te kunnen veranderen.

ANBI status

Giften kunnen worden gestort op rekening NL23 ABNA 0574 6674 31 ten name van Stichting Ahava Malawi. De giften zijn voor de belastingaangifte aftrekbaar. De stichting heeft de ANBI goedkeuring sinds 1 januari 2008, KvK- nummer 28098094.

U kunt ook meesparen voor ons nieuwe project! Kijk op Duurzaam Water voor meer info!

Stichting Ahava Malawi
Doelstelling van de stichting is het bevorderen van geestelijk en maatschappelijk welzijn van de armste bevolking van Malawi, waaronder wezen en weduwen, door medische zorg, voorlichting, onderwijs, activitetienbegeleiding en andere ondersteunende activiteiten. De hulpverlening geschiedt ongeacht politieke, godsdienstige of andere overtuiging en ongeacht afkomst naar ras, sekse, huidskleur of taal.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuurders doen hun werk onbezoldigd en er wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk kostenniveau voor de stichting.
Voor meer informatie lees de statuten en jaarverslagen.

Statuten Stichting Ahava

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018